Kinesitherapie - Bekkenbodemtherapie

U kan in de praktijk terecht voor:


Musculoskeletale klachten/letsels zoals:


-Spierletsels (overbelasting, verrekking, scheur, …)

-Peesletsels (patellapeesontsteking, achillespeesontsteking, tenniselleboog, …)

-Rotator cuff problematiek schouder

-Frozen shoulder

-Retropatellair kraakbeenlijden in de knie

-(Sub)luxatie knieschijf

-Enkelverstuiking


Postoperatieve revalidatie


Sportkinesitherapie 


Ademhalingskinesitherapie


Pre- en postnatale kinesitherapie


Bekkenbodemreëducatie:

Indicaties:

- ongewild urineverlies tijdens inspanningen, hoesten of niezen (stressincontinentie)

- vaak optredende plotselinge hevige aandrang om te plassen (urgency), al dan niet gepaard gaand met urineverlies (urge-incontinentie)

- ongewild verlies van flatus (windjes) of ontlasting

- pre- en postoperatieve kinesitherapie bij operaties in het kleine bekken (voor of na gynaecologische, urologische of gastro-enterologische ingrepen)

- verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen (lichte graad)

- OASI (Obstetrical Anal Sphincter Injury)

- coccygodynie (staartbeenpijn)

- bekkenpijn

- obstipatie

- een hypertone bekkenbodem

- paradoxale contractie van de bekkenbodem

- dysfunctionele mictie

- seksuele problemen bv. pijn bij het vrijen

- plas- en stoelgangproblemen bij kinderen